top of page

PERSONVERNERKLÆRING

Din rett til personvern er viktig for oss i T/RAW as, og i denne person vernerklæringen kan du lese om hva slags data vi behandler, hvordan vi samler den inn og hvilke rettigheter du har. Denne personvernerklæringen er utarbeidet i henhold til personopplysningsloven og GDPR. Dersom du skulle ha noen spørsmål, eller noe føles uklart ber vi deg vennligst kontakte oss via informasjon fra våre nettsider, eller nederst i dette dokumentet. Erklæringen gjelder bruk av våre nettsider, informasjon du legger igjen der, samt data vi får fra andre kilder som eventuelle nyhetsbrev eller andre tredjeparts kilder.

Ansvarlig for behandlingen

T/RAW as, org.nr. 917759626, Husebybakken 30B, 0379 OSLO behandler dine personopplysninger. Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss elektronisk ber vi deg kontakte oss på post@t-raw.com eller på tlf. 91111052.

 

Kilder for personopplysninger vi behandler

Vår nettside

Vi samler informasjon om deg på flere måter. Gjennom data du selv oppgir til oss som navn, telefonnummer eller e-post gjennom våre kontaktsider. Dette kan skje eksempelvis når du melder deg på vårt nyhetsbrev.

 

Formål og grunnlag for behandlingen

Vi behandler dine personopplysninger enten for å oppfylle en avtale mellom oss eksempelvis når du handler hos oss, eller ved samtykke i situasjoner der vi kommuniserer markedsføring til deg.

 

For å gjennomføre avtaler bruker vi eksempelvis din persondata

  • For å bekrefte salg og verifisere dine person- eller kontaktopplysninger

  • For å sende deg informasjon basert på avtaler eller kjøp

  • Ved kontakt med oss lagrer vi dialogen oss imellom slik at vi enklest mulig kan forbedre vår service

  • Vi lagrer bilder av våre produkter for dokumentasjon og publikasjon gjennom presse og omtaler.

 

For kommunikasjon eller annonsering ved bruk av din persondata innhenter vi ditt samtykke. Disse samtykkene kan du enkelt få oversikt over, eller oppdatere ved å kontakte oss.

 

Ved salg av produkter eller tjenester er vi lovpålagt å lagre informasjon om dette etter bokføringslov eller forbrukervernlovgivning i minimum fem år. I tilfeller der garantier eller vårt kundeforhold gjør det hensiktsmessig å lagre informasjonen lenger gjør vi det.

 

Du kan når som helst få fullstendig oversikt over lagret persondata ved å sende en innsynsbegjæring til oss via kontaktopplysningene våre i bunnen av denne avtalen.

Tilgang til dine personopplysninger

I utgangspunktet er personvernlovgivningen svært streng med tanke på hvem som skal få tilgang til dine personopplysninger. T/RAW gjennomfører tekniske, organisatoriske og sikkerhetsmessige tilpasninger av alle våre tjenester for å sikre at dine personopplysninger ikke havner på avveie. Kun ansatte hos T/RAW med behov for tilgang har anledning til å se dine personopplysninger. Utover dette er det strenge krav til hvilke av våre samarbeidspartnere som får tilgang til dataen. Dette styres i alle tilfeller av en egen data behandleravtale mellom oss og våre leverandører.

 

Våre godkjente databehandlere leverer tjenester som følger.

  • Serverdrift for våre nettsider og online tjenester

  • CRM leverandør for kommunikasjon og lagring av vårt kundeforhold

  • Markedsføringspartnere og tjenester som Facebook og Instagram får kun tilgang dersom særskilt samtykke er innhentet fra deg

 

Dine data behandles ikke utenfor grensene av EU eller EØS. Alle våre leverandører etterlever dette kravet til sikkerhet. Vi selger eller deler aldri din persondata med noen tredjepart utover våre tjenesteleverandører.

 

I situasjoner der vi blir pålagt av norske myndigheter å utgi personopplysninger gjøres dette i tråd med våre juridiske retningslinjer for utlevering av slik data.

Behandlingstid

T/RAW as behandler i utgangspunktet dine personopplysninger og kjøpsdata så lenge vi har kontraktsmessige forpliktelser, lovpålagte forpliktelser som bokføring nevnt ovenfor, så lenge vi har et aktivt kundeforhold, eller så lenge du ikke har motsatt deg denne behandlingen. Vi gjennomfører årlig en revisjon av våre lagrede personopplysninger og sletter eller anonymiserer all data vi ikke lenger formålsmessig har behov for å lagre. Du har rett til å kreve din data slettet når som helst. Ønsker du dette ta kontakt med oss ved hjelp av kontaktinformasjonen i bunnen av denne avtalen.

Om sikkerhet

Regler for bruk og lagring av persondata stilles strenge krav til sikkerhet både teknisk og organisatorisk for å forhindre tap, inngripen eller andre risiko. T/RAW forplikter seg til å oppdatere og endre sikringen av din data i tråd med utvikling og forbedrede muligheter.

 

 

Dine rettigheter

Utover din rett til informasjon om hva slags data vi lagrer om deg, og hvordan denne brukes har du flere andre rettigheter vi vil informere deg om.

 

Du har krav til innsyn i all data vi har lagret om deg, samt å kunne endre feilaktige opplysninger. Denne informasjonen får du ved å kontakte oss gjennom kontaktinformasjonen i bunnen av denne erklæringen. Du har rett til å kunne se, endre eller trekke tilbake dine samtykker, dette gjøres også ved å kontakte oss.

 

Du har krav på å kreve sletting, eller portering av din data. Kontakt oss, så samler vi sammen all data vi har lagret om deg i et maskinlesbart format. Som ved innsyn gjennomfører vi vår forpliktelse vederlagsfritt.

 

Merk at din rett til sletting ikke påvirker vår lovpålagte plikt til å lagre data eksempelvis for å oppfylle krav til rett bokføring. I slike tilfeller bruker vi så ikke dataen til noe annet etter en begjæring om sletting eller portering er gjennomført.

 

Skulle du ha noen innsigelser vedrørende vår behandling av dine persondata har du rett til å klage til Datatilsynet som er tilsynsmyndighet vedrørende behandling av personopplysninger.

Endringer eller oppdateringer

T/RAW forbeholder seg retten til å når som helst endre disse vilkårene såfremt endringene er i tråd med en hver tid gjeldende lover, regler eller forskrifter. Endringene publiseres på våre nettsider www.t-raw.no. Ved større endringer, eller endringer som får konsekvens for deg vil vi først og fremst informere deg gjennom kontaktinformasjon du har gjort tilgjengelig for oss, eller innhente samtykke der berettiget interesse ikke vil være tilfredsstillende.

Kontakt oss

Du kan kontakte oss via post, e-post eller telefon. Vi vil svare deg så snart som mulig, ved innsynsbegjæringer har vi 30 dager på å fullføre begjæringen din.

 

Husebybakken 30 B, 0379 OSLO

E-post: post@t-raw.com

Tlf: 91111052

 

Sist oppdatert 20.09.2018

bottom of page